Toestemmingsverklaring Auteursrecht en portretrecht


a) Auteursrechten:
- Op alle foto’s die gemaakt worden op een evenement van Horror Productions Holland (HPH) kunnen geen auteursrechten worden genomen.
- Foto’s die gemaakt zijn op een evenement van HPH mogen niet verkocht worden.
- Bij openbaarmaking van foto’s die worden aangeboden, en dus door een ander zijn gemaakt op een evenement van HPH, dient men te allen tijde schriftelijke toestemming (e-mail of sms/whatsapp) te hebben van de maker van de foto om deze foto’s openbaar te mogen gebruiken. De uitgever ziet dus af van auteursrechten en is dus geen auteursrechthebbende meer. De schriftelijke toestemming (foto/print screen, mail en whatsapp) moet worden doorgestuurd naar informatie.hph@gmail.com onder vermelding van Auteursrechten, zodat het gearchiveerd kan worden.

b) Portretrecht:
Hieronder vallen specifieke portretfoto’s die gebruikt worden voor publicatie. Het portretrecht is een bijzondere beperking van het auteursrecht. Het geeft geportretteerde personen onder bepaalde voorwaarden het recht zich te verzetten tegen publicatie van hun portret. De fotograaf heeft het auteursrecht op de door hem gemaakte foto van een persoon, maar mag deze foto niet zonder toestemming publiceren.
Onder portret wordt in dit geval verstaan:
- elke afbeelding waarop iemand herkenbaar is weergegeven, bijvoorbeeld in een foto, schilderij, tekening of in filmbeelden.
Als er op een foto of film meerdere personen te zien zijn, heeft elk van hen het portretrecht. Bij het portretrecht wordt onderscheid gemaakt tussen een in opdracht van de geportretteerde gemaakt portret en een portret dat niet is gemaakt in opdracht van de geportretteerde. De geportretteerde heeft sowieso het recht zelf het portret te verveelvoudigen. Bij portretten met meerdere personen mag openbaarmaking alleen plaatsvinden met toestemming van de geportretteerde.
Het portretrecht blijft tot tien jaar na het overlijden van de geportretteerde in stand. Het is alleen uit te oefenen door de directe rechthebbenden. Als de afbeelding niet in opdracht van of ten behoeve van de afgebeelde persoon is gemaakt, is het portretrecht beperkt.
De geportretteerde kan zich alleen tegen openbaarmaking verzetten als hij daarbij een redelijk belang heeft. Dit zijn bijvoorbeeld privacyoverwegingen of het belang om niet publiekelijk geschaad te worden. Daarnaast kan door de geportretteerde bezwaar gemaakt worden wanneer de afbeelding wordt gebruikt om reclame of propaganda te maken voor iets waar de afgebeelde persoon niet achter staat.

Top